Ambulantní protialkoholní terapie jako alternativa k protialkoholní léčebně

Pití alkoholu je v naší společnosti považováno tak nějak za samozřejmost. Možná se vám už stalo, že na vás přátelé nebo kolegové koukali zvláštně, když jste si místo piva objednali minerálku. Tázavé pohledy doprovází i otázky typu, jsi nemocný nebo nemocná? Až tak běžné pití je, a možná i proto si člověk problém s alkoholem uvědomí pozdě.

Právě to, že si problém uvědomí alkoholik pozdě, může rozhodnout o úspěchu jeho léčby. Včasná diagnóza může totiž obdobně jako u jiných nemocí zachránit život, a to nejen v doslovném významu, ale i ten společenský, profesní i rodinný.

Možnosti protialkoholní terapie

Pokud se člověk, který má problém s alkoholem, rozhodne léčit, má několik možností. Pokusit se poprat se se závislostí sám, což ve většině případů vede k recidivě, a proto se příliš nedoporučuje. Existují ovšem výjimky u lidí s extrémně silnou vůlí, kterým se podaří se s alkoholem vypořádat bez pomoci odborníka.

Další možností je postoupení protialkoholní léčby v léčebně a pod dohledem zkušených psychoterapeutů. Tato varianta bývá nejúspěšnější, ale nese s sebou jistá omezení. Tím hlavním je nutnost 3 měsíčního pobytu v léčebně, který si nemohou všichni dovolit z finančních, pracovních či sociálních důvodů.

Třetí možností, která stojí někde na půl cesty, je protialkoholní ambulantní terapie. Během té se dostane klientovi podpory ze strany terapeuta a zároveň může pobývat doma, chodit do práce a fungovat naprosto běžným způsobem s rodinou i přáteli.

Průběh ambulantní léčby alkoholismu

Během ambulantní terapie probíhá formou terapeutických sezení, během kterých klient dostane podrobné návody, jak zvládnout své pití. Naučí se pracovat s vnitřním prožíváním sebe sama.

Postupně natrénuje na modelových situacích z vlastního života nové vzorce chování. Naučí se čelit situacím, kdy mu někdo nabízí alkohol, a zvládnout stresové situace bez alkoholu. Pod dohledem terapeuta dokonce může klient kombinovat terapii s farmakologickou léčbou.

Velmi důležitou součástí protialkoholní terapie je zvládnutí tzv. cravingu – bažení po alkoholu. To je základem úspěšné terapie. Dále si připraví krizový plán pro případ, že abstinenci nezvládne.

Pro koho je ambulantní terapie vhodná?

Je však nutné si uvědomit, že ambulantní protialkoholní terapie není vhodná pro všechny. Tento typ terapie je vhodný pro lidi, kteří jsou motivovaní a odhodlaní, a ještě u nich není nutná hospitalizace a také pro lidi, kteří se nechtějí alkoholu vzdát, ale chtějí mít pití pod kontrolou. Často ho volí i lidé, kteří se chtějí léčit anonymně kvůli svému zaměstnání či svému okolí. I ti však musí zvážit, jestli je pro ně opravdu vhodná.

Naopak se nehodí pro lidi, kteří se pokoušejí přestat pít opakovaně, berou léky, které se s alkoholem nesnáší, řidiče z povolání nebo lidi se zhoršeným sebeovládáním. Všichni tito lidé by měli vyhledat odbornou pomoc v protialkoholní léčebně.

Prvním krokem k uzdravení je uvědomit si problém a následně ho začít řešit. Pokud si nevíte rady a potřebujete informace, abyste se mohli rozhodnout, vyhledejte odborníka, který vám pomůže najít ideální způsob léčby pro vás.